Uncategorized

Uncategorized

Një Dom i largët në ekran

Një personazh pothuaj i panjohur në Shqipëri, dhe aq më pak të pretendosh për artistët këtu. Mbi këtë figurë Alimani vendos skriptin e Dritan…

Bitcoin si monedhë innovative

Evolucioni i madh teknologjik ka prekur shumë fusha të veoprimtarisë njerëzore. Kaçani shkruan mbi ndikimin e saj në financa dhe mbi monedhën Bitcoin e…

Një Dom i largët në ekran

Një personazh pothuaj i panjohur në Shqipëri, dhe aq më pak të pretendosh për artistët këtu. Mbi këtë figurë Alimani vendos skriptin e Dritan…

Bitcoin si monedhë innovative

Evolucioni i madh teknologjik ka prekur shumë fusha të veoprimtarisë njerëzore. Kaçani shkruan mbi ndikimin e saj në financa dhe mbi monedhën Bitcoin e…