Politicus

Politicus

Politucus


MEND!

Nga Sokol Shameti Kurrgjë pos vetë Zeusi, besonte se ishte shëronjësi Menekrat në Spartën e vjetër. “Zeus” e thërrisnin pacientët që kishte shpëtuar. “Zeus”…

Ministri në detyrë

  Nga Kastriot Dervishi Rëndom po dëgjojmë kohët e fundit shprehjen “ministri në detyrë”. Nuk ka kuptim as nga ana gjuhësore dhe as nga…

Politucus


MEND!

Nga Sokol Shameti Kurrgjë pos vetë Zeusi, besonte se ishte shëronjësi Menekrat në Spartën e vjetër. “Zeus” e thërrisnin pacientët që kishte shpëtuar. “Zeus”…

Ministri në detyrë

  Nga Kastriot Dervishi Rëndom po dëgjojmë kohët e fundit shprehjen “ministri në detyrë”. Nuk ka kuptim as nga ana gjuhësore dhe as nga…