Mendime

Mendime

Mendime


E vërteta e nacionalizmit

Shteti komb, siç ne e konceptojmë atë, është produkt i fqinjësisë, së formësuar nga një “dorë e padukshme” prej marrëveshjeve të panumërta midis njerëzve…

Mendime


E vërteta e nacionalizmit

Shteti komb, siç ne e konceptojmë atë, është produkt i fqinjësisë, së formësuar nga një “dorë e padukshme” prej marrëveshjeve të panumërta midis njerëzve…