Mendime

Mendime

Mendime


E vërteta e nacionalizmit

Shteti komb, siç ne e konceptojmë atë, është produkt i fqinjësisë, së formësuar nga një “dorë e padukshme” prej marrëveshjeve të panumërta midis njerëzve…

Kosova e 17 shkurtit!

Nga Burim Ramadani Dorëzimi i Kosovës nuk është opsion. Asnjëherë nuk duhet të jetë. Kosova ka shpallur pavarësinë e vet më 17 shkurt 2008,…

Të torturuar nga takimet

Takimet kanë qenë një formë e torturës për personelin e zyrës për aq kohë sa ata kanë shtyrë lapsa dhe shtypur tastiera. Një problem…

Mendime


E vërteta e nacionalizmit

Shteti komb, siç ne e konceptojmë atë, është produkt i fqinjësisë, së formësuar nga një “dorë e padukshme” prej marrëveshjeve të panumërta midis njerëzve…

Kosova e 17 shkurtit!

Nga Burim Ramadani Dorëzimi i Kosovës nuk është opsion. Asnjëherë nuk duhet të jetë. Kosova ka shpallur pavarësinë e vet më 17 shkurt 2008,…

Të torturuar nga takimet

Takimet kanë qenë një formë e torturës për personelin e zyrës për aq kohë sa ata kanë shtyrë lapsa dhe shtypur tastiera. Një problem…