Dossier

Dossier

Dossier


Jo ma vonë, por tash!

Orosh, 124 vjet ma pare, E Mërkurë e Përhime, dita e parë e Krezhmes. Në atë ditë ishte vrarë në Ndërfanë një njeri prej…

Dossier


Jo ma vonë, por tash!

Orosh, 124 vjet ma pare, E Mërkurë e Përhime, dita e parë e Krezhmes. Në atë ditë ishte vrarë në Ndërfanë një njeri prej…