Duar!

– Qoftë Lëvdu Krishti! A mund duelt? – Gjithmonë e jetës! Kadale si plakat! E ti a mund erdhe pater? Këto fjalë po shkëmbeja,…