Bota

Bota

Bota


Fjalët dhe veprat

    Nga Julian Reichelt, BILD Prej vitesh, politikanët gjermanë e kanë nxitur njëri-tjetrin për të marrë më shumë ‘përgjegjësi në botë’. Megjithatë, mbetet e…

Bota


Fjalët dhe veprat

    Nga Julian Reichelt, BILD Prej vitesh, politikanët gjermanë e kanë nxitur njëri-tjetrin për të marrë më shumë ‘përgjegjësi në botë’. Megjithatë, mbetet e…