Bota

Bota

Bota


A mund të humbë Trump?

-Komunikimi politik nga A në Zh Nga Julian Zyla “Cinco de Mayo” (shqip: 5 Maj) është një festë në Meksikë. Festohet gjerësisht edhe në…

Sa keq, emigrantët po ikin!

Fshati Sumte në Gjermani u bë simbol i debateve për krizën e refugjatëve. Një fshat me 100 banorë do priste 1 mijë emigrantë. Tani…

Bota


A mund të humbë Trump?

-Komunikimi politik nga A në Zh Nga Julian Zyla “Cinco de Mayo” (shqip: 5 Maj) është një festë në Meksikë. Festohet gjerësisht edhe në…

Sa keq, emigrantët po ikin!

Fshati Sumte në Gjermani u bë simbol i debateve për krizën e refugjatëve. Një fshat me 100 banorë do priste 1 mijë emigrantë. Tani…