Bota

Bota

Bota


Fitues dhe humbës

Në dhjetor 2015, vetëm 6 për qind e banorëve në Shtetet e Bashkuara, 4 për qind në Gjermani, 4 për qind në Britani dhe…

Bota


Fitues dhe humbës

Në dhjetor 2015, vetëm 6 për qind e banorëve në Shtetet e Bashkuara, 4 për qind në Gjermani, 4 për qind në Britani dhe…