Asgjësimi i etikës

Nga Holta Heba* Një veprim quhet joetik, jo vetëm kur nuk është i dënueshëm me ligj. Sjellje brenda etikës është ajo lloj sjelljeje që…