Pikasje pikasiane

  Krenar ZEJNO Është një portret, i njëjti portret, ai që i thërret drejt të njëjtit model e objekt stime dy kolosët Matisse e…